ما در خدمت خیاط و نصاب با تجربه و متعهد هستیم

فروشگاه دیزاین پرده برای ورود نیروی کار ماهر به این مجموعه ، یک سیستم امتیاز بندی دارد که از این طریق نیروی کار ماهر را برای کار در این فروشگاه انتخاب می کند. پرسنل در صورت کسب امتیازات لازم می توانند با ما همکاری کنند ،، بنابراین با خیال راحت به ما اعتماد کنید.